Omsorgssentrene i Hemnes har flyttet fellesserveringen av middag fra kl 13.30 til kl 15.30. Endringen har skjedd gradvis over ca 2 måneder. Bakgrunnen for dette er at forskningsrapporter viser at flere syke og eldre er underernærte, og at erfaringer viser at senere middagstid kan gi både økt matlyst, trivsel og søvn. I mars lanserte regjeringen en ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Denne fremhever sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle. Nå har kjøkkenpersonell, helsepersonell og ledere i omsorgstjenesten i Hemnes gått sammen for å finne den beste ernæringsløsningen for kommunens syke og eldre.

Tidligere var hovedmåltidene komprimert i en kort periode av døgnet, på formiddag. Nå er middagen flyttet til ettermiddagen, og det serveres en lunsj på formiddagen. Kveldsmaten er flyttet til 19.30. Det er viktig å presisere at beboerne får spise når de ønsker det, alle måltider. Klokkeslettene gjelder for de som vil spise sammen, men også der er det en viss fleksibilitet.

I Hemnes ser vi allerede effekten av flytting av måltidene. Formiddagene er roligere, det er rom for andre aktiviteter. Pasientene er mer tilfredse, de spiser bedre og sover bedre. De sitter lenger opp om kveldene og har roligere netter. Det er for tidlig å evaluere resultatene, det må vi komme tilbake til, men så langt er både brukere og fagpersonell tilfredse med endringen.

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder omsorgstjenesten