toril helene schwarz borderHun heter Toril Helene Schwarz og begynte 02.01.2012 i stillingen som avdelingsleder for sykehjemsavdelingene på HOM.Toril er født i 1953, er opprinnelig fra Bergen men har vært bosatt i Narvik siden 1985.

Hun ble utdannet sykepleier i 1978. Hun har videreutdanning som blant annet intensivsykepleier, sykepleiefaglig veileder,ledelse og smittevern.Videre har hun ledererfaring fra intensivavdelinger og fra akuttavdeling ved Narvik sykehus. Hun ble utdannet hygienesykepleier i 2003, og har siden da vært ansatt ved UNN Narvik som hygienesykepleier. For tiden holder Toril på med en masterutdanning i faglitterær skriving og beregner å være ferdig våren 2013.

Toril flyttet til Hemnesberget i romjulen og er bosatt i Elvdalen. Hun er glad i sang og musikk, spesielt korsang. Hun går gjerne tur i fjellet, men trives også med vind i seilene i nordlandsbåten til sin samboer.


Velkommen til Hemnes kommune og til Hemnesberget omsorgstjeneste!