I økonomiplanvedtaket i desember 2013 vedtok kommunestyret å etablere en vikarbase for omsorgstjenesten i Hemnes. Tiltaket skal etableres innen enhetens rammer og implementeres i form av et prosjekt som skal gå i inntil 3 år før det overleveres rådmannen som en fast ordning. Nå er enheten kommet i gang. Stillingen har vært lyst ut og Berit Roghell er tilsatt. Gratulerer!ansatt_berit.jpg

Berit begynte i jobben 05.05. Hun er hjelpepleier med videreutdanning innen lindrende behandling. Berit har også vært tillitsvalgt i mange år.  Hun kommer fra ca 20 års fartstid i Korgen hjemmetjeneste, og har i tillegg jobbet innimellom på legekontoret og ved ambulansen. Vi ønsker Berit velkommen til oss. Berit har kontor sammen med resten av omsorgstjenesten på rådhuset.

Informasjon om arbeidet med etablering av vikarbase vil bli lagt fortløpende på intranett. Prosjektet starter med en del kartleggingsarbeid, dette kommer det mer informasjon om ganske snart.

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten

Tlf 97899965/75197117