Hemnes kommune har i en tid jobbet med å få på plass ny løsning for publisering av postlister. Bruk av gammelt system ble av tekniske årsaker ikke videreført, siden det både var ustabilt og krevende å vedlikeholde. Som en del av innføringen av nytt sak & arkivsystem skulle modulen for offentlig journal også oppgraderes.

Dessverre har det her vært noen tekniske utfordringer som har medført at postlistene ikke har blitt publisert i en lengre periode. Dette kan vi bare beklage.

Leverandøren og arkivet jobber med saken og vi håper at vi innen innen 14 dager kan lansere det nye systemet for offentlig journal for publikum.

Har du spørsmål, kan disse rettes til leder for servicekontoret,

Ketil Tverrå

Tlf: 75 19 70 64
Mob: 90 85 03 14