Det vil fra denne dato fremdeles være lege tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp i Hemnes kommune mellom kl 08.00 og kl 16.00 alle hverdager. Utover dette vil legevaktlege være tilknyttet IKL.

Ambulansen vil fremdeles være stasjonert i Korgen.

Kontaktinformasjon IKL Rana/Hemnes:

Tlf. 75 12 68 40

Åpen for telefonhenvendeler hele døgnet. I ordinær kontortid hverdager vil kontakt, utfra en faglig vurdering, bli videreformidlet til ditt fastlegekontor.
NB! Ved ikke-akutte henvendelder og vanlig timebestilling, skal timebestillingstelefon hos fastlege benyttes.
Besøksadresse: Sjøforsgt. 36, 8613 Mo i Rana (samlokalisert med sykehuset)
Åpningstider:
  • Hverdager kl 15.45 til kl 23.30
  • Lørdag, søndag og helligdager fra kl 08.00 til kl 23.30
  • Dørene stenger kl 23.30, men lege har tilstedevakt mellom kl 23.00 og kl 08.00, og ved behov for øyeblikkelig hjelp, vil dette bli formidlet til legevaktlege via ovenfor nevnte telefonnr.
IKL Rana/Hemnes skal benyttes utenfor fastlegenes kontortid ved akutt sykdom, skader og forverring av sykdom som, utfra en faglig vurdering, ikke kan vente til første ordinære arbeidsdag hos fastlegen.
Varige/kroniske tilstander vil som hovedregel ikke bli behandlet av legevakta, men av din fastlege. Legevakta fornyer ikke sykemeldinger/resepter og henviser vanligvis ikke til fysikalsk behandling eller sykehus/spesialist for videre utredning og behandling.

NB! NÅR DET HASTER SOM MEST, RING 113