Det ble i 2009 vedtatt endring i organisering av skolene i Hemnes. Korgen sentralskole, Bjerka skole og Hemnes kulturskole ble slått sammen til en enhet med felles ledelse. Det samme var tilfelle med Hemnes sentralskole og Finneidfjord skole.

Felles ledelse for Hemnes sentralskole og Finneidfjord skole ble gjennomført fra 01. januar i år, med Torunn Landfastøien som rektor.

Korgen sentralskole, Bjerka skole og Hemnes kulturskole får felles ledelse fra 01. august i år.