Vi er glade for å kunne informere om at koordinerende enhet for barn og unge er på plass i Hemnes kommune.
Christina Solvang som kommer fra enhet barnehage er nå begynt i stillingen.
Hun jobber nå med å skaffe seg oversikt over de de tre områdene hun har fått ansvar for å koordinere. Områdene er:
• Oppvekstkoordinator – bidra til at barn, unge og familier møter et samordnet hjelpeapparat.
• Tildeling av tjenester for barn – og unge etter lov om helse – og omsorgstjenesteloven, for eksempel koordinator og individuell plan.
• Være et kontakt punkt for henvendelser som gjelder barn og unge i Hemnes.

Christina kan nås på

telefon: 90061692

epost: Christina.Solvang@hemnes.kommune.no