Nå kan alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv.

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/Kom-selvangivelsen-i-forkjopet/