Det blir fra ordførerens side uttrykt stor tilfredshet med at skiltene nå er på plass og at vi dermed har enda et tilbud på nyttig informasjon om Hemnes kommune. På spørsmål om ordføreren kunne velge seg et favorittsted i kommunen, syntes han det var vanskelig å velge blant så mange fine plasser - men av de områdene som ikke er spesielt nevnt på infotavla - er Kjensvassområdet et flott sted.

IMG  0173

Ordføreren i Hemnes, Kjell Joar Petersen Øverleir inspiserer de nyoppsatte skiltene på infotavla sammen med Rana Blads journalist Arne Forbord.