Johanna Lensu er tilsatt og har takket ja til stillingen som HR- og Stabsleder i Hemnes kommune. 
Hennes utdannelsesbakgrunn er: Bachelor of science – programmet for *Personal- og arbeidslivsspørsmål* med hovedfag i Sosiologi. 
Yrkesbakgrunn: Leder i Ikea Barkarby i Stockholm, innen service. Statens Innkrevingssentral (SI) i forskjellige roller. Hun ble rådgiver i direktørens stab i SI fra 2010, prosjekt for organisering av personal/HR stabene på SI. I perioden 2010 – 2018 var hun HR leder i SI/Skatteetaten. Fra januar 2019 til dags dato har hun vært ansatt i Skatteetaten som Seniorrådgiver HR, og jobber hovedsakelig med lederutvikling og medarbeiderutvikling, HMS og deltar i fellesprosjekter

Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at Lensu har takket ja til tilbudet fra Hemnes kommune.
Utviklingen i regionen viser at Hemnes kommune i årene som kommer har mulighet for økte næringsetableringer og økt bosetting. Samtidig står kommunen overfor faglige og økonomiske utfordringer. Sentraladministrasjonen v/ HR- og Stab vil være meget viktig i arbeidet med å utvikle en kommunal organisasjon som både kan håndtere strategiske utfordringer og en sunn drift Jeg er derfor glad for at leder nå er tilsatt, og jeg er trygg på at Lensu vil bidra til utviklingen av Hemnes kommune på en god måte avslutter rådmannen. 

Johanna Lensu vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.


Rådmann Amund Eriksen
06. januar 2022