Samlet informasjon
Helsenorge.no skal informere om hva som bidrar til helse, som for eksempel kosthold og fysisk aktivitet, og ta opp temaer som for eksempel graviditet og psykisk helse. Nettstedet har også en oversikt over de ulike helsetjenestene. Samtidig skal Helsenorge.no fortelle pasienter og brukere hvilke rettigheter de har.
Bygges gradvis ut
Ikke alt er på plass fra dag én. Portalen skal gradvis bygges ut med flere tjenester. Et viktig mål er å styrke brukermedvirkning i helsetjenesten. Selvbetjeningstjenester blir et viktig satsningsområde fremover og håpet er at tjenesten ”mine egenandeler” og ”mine resepter” kan lanseres på nettsiden i løpet av året eller tidligere. Det er mange spennende muligheter i den nye helseportalen.