Oppvekst og kulturutvalget har utsatt fristen for å levere forslag på kandidater til kulturprisen og byggeskikkprisen i Hemnes. Dette fordi det er kommet få forslg til kandidater så langt. Utvalget oppfordrer alle til å se rundt i sin omgangskrets etter mulige kandidater. Har vi ikke lenger noen som fortjener en pris?

Hemnes ungdomsråd tar også gjerne i mot flere forslag til årets Ildsjelpris.

Husk siste frist: 15. november 2014

Bildet viser gården til siste vinner av byggeskikkprisen, Kirstin Bygdås og Roger Jakobsen