Hemnes kommunestyre vedtok 21.06.2017, K-sak 36/17, "Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Hemnes kommune". Forskriften er gjeldende fra 01.07.2017.

Forskriften regulerer kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Hemnes kommune. Forskriften regulerer også oppfølging av brukere og pasienter med vedtak som er på venteliste for fast langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften regulerer i tillegg hvordan Hemnes kommune ivaretar oversikt over brukere og pasienter med vedtak som er i påvente av fast langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder omsorgstjenesten