Sølve Tuven, Korgen (40) – har takket ja til stillingen som enhetsleder for plan og teknisk i Hemnes kommune. Han vil tiltre stillingen 1. september.

Tuven kommer fra en stilling som prosesstyringsansvarlig i IPS Alcoa Mosjøen. Av utdanning har han blant annet en MBA i Teknologiledelse fra Universitetet i Nordland, elektronikkingeniør fra Høgskolen i Narvik, samt et år (4. året) sivilingeniør fra NTNU – digital kommunikasjon.

Tuven vil tiltre enhetslederstillingen i Hemnes kommune 1. september i år.

Det var til sammen 7 søkere til stillingen, av de var 5 kandidater inne til intervju. Kommunen har benyttet Essensi Bodø som ekstern konsulent i rekrutteringsarbeidet.

Rådmannen er svært fornøyd med at Tuven nå har takket ja til enhetslederjobben, og ser frem til at han starter opp 1. september.

Velkommen!

image001.jpg