Den nye gangbrua over Svartea i Svartebukta er nå ferdig. Vi håper bruen blir til glede for brukere av Svartebukta og gangstiene i området i mange år fremover.