Hemnes kommune bygger ny bru over Svartea i parken i Svartebukta. Arbeidene omfatter nye fundamenter og nytt trevirke på brua. Arbeidene gjennomføres av HASVO og starter i løpet av uke 33. I anleggsperioden vil gangveien rundt Svartebukta være stengt ved brua.