Hemnes kommune har i høst gjennomført offentlig konkurranse på vaskeritjenester for Helse- og omsorgstjenesten og branntjenesten.

Kommunestyret i Hemnes har vedtatt at kommunen skal benytte seg av reserverte kontrakter etter Forskrift om offentlig anskaffelser §3-12, som gir mulighet til å begrense konkurransen til å gjelde bedrifter som har ansatte som er funksjonshemmet, i de tilfeller dette er mulig. Det er gjort i dette

tilfellet. Hasvo la inn tilbud, og det er nå inngått avtale mellom Hasvo og Hemnes kommune som innebærer at kommunen leier institusjonstøy, med levering 2 dager i uken på Hemnesberget og Korgen omsorgssenter, og ved behov på helsestasjon. Branntøyet leveres til vask etter bruk. Hemnes kommune ser fram til dette samarbeidet og ønsker Hasvo lykke til med driften av sitt nye vaskeri.

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten

Tlf 97899965/75197117