Tom Horseng er tilsatt i prosjektstilling som saksbehandler/konsulent ved Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester i Hemnes. Han tiltrer stillingen 13.08.12

Tom bor på Hemnesberget. Han er utdannet sykepleier og har jobbet i Hemnes kommune siden 1988, både som leder på forskjellige nivå, konsulent og nå sist som Sykepleier 1 på somatisk avdeling, Hemnesberget omsorgstjeneste, der han har sin faste stilling.