Barneavlastningen i Omsorgstjenesten har fått ny avdelingsleder, Karen Beate Jonassen Kristiansen. Hun tiltrer stillingen som vikar fram til 6.februar 2013.Da kommer stillingsinnehaver Silje Moen tilbake.

Karen er utdannet sykepleier og har sin faste jobb som sykepleier ved barneavlastningen. Hun har jobbet i Hemnes kommune siden 2007, først som assistent og siden som ferdig utdannet sykepleier.

Hun har også ved en tidligere anledning vikariert som avdelingsleder i barneavlastningen.