Representanter fra Norsk kulturminnefond har vært på befaring i Hemnes. Målet var å se resultatene av de tilskudd som er gitt til kulturminneforvaltning i kommunen.

Besøket startet med kaffe og kamkake i det nye bakerhuset til Karin og Sverre Storbæk i Hjerpbakken.

I tillegg til smaksprøver av kamkaka, viste også Karin komitéen hvordan den bakes og steikes; noe som deltakerne satte stor pris på. Videre gikk befaringen opp Leirskardalen til Jamtjord hos Eivind Leirskar og det nyrestaurerte hovedhuset, og deretter Mettigarden og eldhuset og fjøset der.

Per Jomar Hoel fortalte om planene for Klemet-spelet før ferden gikk videre til Korgen, Harahågen på Baklandet og videre til Reinforsmoen i Bjerkadalen. Etterpå var det en oppsummering og middag på bygdetunet på Bjerka, der også ordfører Kjell Joar Pettersen Øverleir var til stede.

Befaringens leder – tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy – ga mye skryt til Hemnes kommune for måten de tildelte midlene var blitt forvaltet i kommunen. Videre ble det også poengtert at måten Hemnes kommune med Øystein Dyrlie i spissen skjøttet denne delen av forvaltningen, nå ble brukt som modell for andre kommuner.

En godt gjennomført dag der deltakerne ga mange tilbakemeldinger om et trivelig og nyttig besøk i Hemnes!

Hos Karin og Sverre Storbæk   
Karin Storbæk viser "kamkaksteiking" foran en interessert forsamling!


Gammelstua hos Eivind Leirskar
Eivind Leirskar forteller om restaurering av hovedhuset på Jamtjord


Per Jomar beretter om Klemetspelet på Jamtjorden
Per Jomar Hoel forteller om planene for Klemetspelet.


 Foran hovedhuset på Reinforsmoen
Foran hovedhuset på Reinforsmoen


Fjøsbygningen på Reinforsmoen
Foran fjøsen på Reinforsmoen

 

Oppsummering på bygdetunet   
Oppsummering av dagen på bygdetunet på Bjerka