Alle stedsnavn i området ved Hjartfjellet på grensen mot Hattfjelldal som hadde navnetleddet "-tiur-" er endret til "-tjetter-".

Språkrådet anbefalte skrivemåten "Tjeter-", men kartverket fulgte kommunens råd og fastsatte "Tjetter-" som er i tråd med lokal uttale. I sin uttalelse la kommunen til grunn at "tjetter" mest sannsynlig er en fornorsking av det samiske navneleddet "Jierthe-" som brukes både om fjellet og elva.