Forslaget til navn er Vestistjønna.

Kartverket har hentet dette navnet fra et kart utgitt av Polarsirkelen friluftsråd og Hemnes Turistforening.

Hemnes kommune og organisasjoner med særlig tilknytning til navnesaka har uttalerett. Kommunen skal uttale seg innen utgangen av september. I den forbindelse ønsker vi å vite om navnet er i bruk. Uttalelser eller synspunkt kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no

 

Dokumenter tilknyttet saken:

15-01204-1 Namnesak 18-2015, Hemnes kommune – Vestistjønna.docx 230946_1_1.pdf

15-01204-1 Namnesaksskjema sak 18-2015 1832 Hemnes kommune.docx 230947_1_1.pdf

15-01204-1 00_Bilder_Tatt.jpg 230948_1_1.JPG

15-01204-1 09_Vestistjonna_bilde_tatt_mot_Sor_Vest_ca_220_grader_av_360_IMG_9369.jpg 230951_1_1.JPG

15-01204-1 04_Vestistjonna_Bilde_tatt_mot_Ost_ca_70_grader_av_360_IMG_9278.jpg 230950_1_1.JPG

15-01204-1 03_Vestistjonna_bilde tatt_mot Ost__ca_100grader_av_360_IMG_9276.jpg 230949_1_1.JPG