Kartverket har startet opp navnesak for å fastsette et offisielt navn på tunnelen og haugen mellom Bjerka og Breivika i Hemnes kommune. Bakgrunnen er en henvendelse fra Statens vegvesen.

Kartverket ønsker å få avklart skrivemåten av dialektordet som ligger til grunn for stedsnavnet. Hemnes kommune og organisasjoner med særlig tilknytning til navnesaka har uttalerett.

Frist for å uttale seg er 05.01.2022. Uttalelse sendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen, eller postmottak@hemnes.kommune.no