nav.png

NAV Hemnes arrangerer sommerskole for flyktninger

NAV Hemnes går nye veier for å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet.  Gjennom et sommerskoletilbud med engasjement fra lokale krefter legges det til rette for at flyktninger skal få grunnleggende kunnskap om ulike tema som andre innbyggere kan ta for gitt.

Veileder Steinar Schrøder ved NAV Hemnes har innhentet foredragsholdere innenfor fagfeltene pensjon, politikk, norsk styringssett, ernæring, privatøkonomi og lignende samfunnstema.  Programmet legger også opp til språkpraksis i lokale bedrifter to dager i uka for deltakerne slik at læringen i klasserommet suppleres med læring i et arbeidsmiljø.

  • Vi tror sommerskolen vil bidra til at deltakerne kan lettere orientere seg på egen hånd i det norske samfunnet, og vil være et viktig springbrett for å tilegne seg videre kunnskap og erfaring.  Ved å engasjere lokale ressurspersoner har vi åpnet for et gjensidig møte som kommer alle parter til gode, sier Nav leder Andrew Amundsen.

Sommerskolen arrangeres i ukene 27-31 på Hemnes sentralskole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson:
Andrew Amundsen
Tlf: 414 71 586 
E-post: 
 andrew.b.amundsen@nav.no