Mandag 12.00-14.00

Torsdag  12.00-14.00

 

Timeavtaler alle dager

Ønsker du kontakt med oss?

Skriv direkte til oss via Ditt NAV på nav.no

eller ring NAV Kontaktsenter på tlf 5555 3333.

 

Post til sosial og gjeld leveres til kommunen.

Post til statlige ytelser sendes til NAV, se Ditt NAV på www.nav.no for forside og hvordan du går fram.