Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjoner.

Offentlige instanser, private aktører og frivillig organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søkerne må bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside

For ytterligere informasjon kan Hemnes kommune v/Andrew Amundsen kontaktes på telefon 41 47 15 86.