Minner om Nasjonal kontakttelefon, et råd og- veiledningstilbud
til:
- personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep
- hjelpeapparatet
- andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre


Vi kan tilby:
- Støtte, råd og veiledning på telefon
- Informasjon om aktuelle samarbeidspartnere i hjelpeapparatet
- Brosjyre og elektroniske opplæringsprogrammer om overgrep mot
hjemmeboende eldre og om overgrep mot eldre i institusjon


For å få tilsendt ovenstående informasjonsmateriale, ring oss på
telefon 800 30 196. Du kan også kontakte oss over e-post:
vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no, eller gå inn på vår nettside:
www.vernforeldre.no