Som et element i Bygdekompassopplegget som nå gjennomføres på Helgeland inviteres det til Næringsutviklingsseminar i Hemnes kommune.

Følgende vil holde innlegg på seminaret:

Øyvind Sørensen, Helgeland Sparebank

 • Banktjenester til næringslivet.

 • Hvordan handterer banken nyetablerere?

 • Gode råd på veien til suksessrik næringsvirksomhet.

Håkon Økland, Hemnes kommune

 • Viktige virkemiddelordninger.

 • Å komme i riktig inngrep med det kommunale støtteapparat.

 • Erfaringer fra egen kommune ift. næringsetablering.

 • Gode råd ved arbeid med forretningsplan o.a. planer.

Tore Kyllingmo, Hemnes Bondelag

 • Landbruksnæringen i endring, erfaringer og synspunkter i forhold til tradisjonell landbruksdrift og satsing på tilleggsnæringer.

Ellen Schjølberg, Prosjekt Bygdemobilisering

 • Erfaringsutveksling.

 • Gode råd og tips.

 • Aktuelle nettverk.

Dette er et åpent møte, det vil si ingen påmelding - ingen kostnad. Kaffe og kaker serveres.

Vel møtt Arr: Prosjekt Bygdemobilisering, Helgeland Landbruksrådgivning og Hemnes kommune