Det gis tilskudd til følgende formål: Planting og markberedning, ungskogspleie og biologisk mangfold i skog/nøkkelbiotoper

Trenger du nærmere opplysninger om NMSK, kontakt Øystein Dyrlie tlf. 75 19 71 45, e-post: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no