_99A6380.png

Roald sier at nye problemstillinger stadig dukker opp. Fremmarsjen av robotplenklippere gjør at det må vises spesielle hensyn i områder der disse ferdes. Styretrådene som er lagt ned i plener og skråninger kan fort vikles inn i slagjernene. Så langt har det gått bra, men han oppfordrer alle til å rydde i områder der kantslåtten kan forventes.

Slåmaskinen som er montert på kommunens traktor har en rekkevidde på ca. 5 meter. Normalt klippes det i en bredde på to rader, men på uoversiktlige steder klippes det gjerne 4 og 5 bredder for å gi bedre oversikt.  Armen med slåtten kjøres stort sett manuelt, men har automatikk som kan kobles inn i områder der veiskulderen er flat og jevn.

Bedre trafikksikkerhet er hovedargumentet for å drive med denne typen kantklipping, selv om det også blir penere med velfriserte veiskråninger.

Dersom det er spesielle hensyn som må tas i ditt område, kan dette varsles til
Roald Bjørkmo på telefon 97187365.