hønshus HOM.jpg

Prosjektmidler fra Statsforvalteren har gjort det mulig å få satt opp hønsehus i hagene på omsorgssentrene.

På bildet fra Korgen omsorgssenter ser dere Carmen Skreslett (Frivilligsentralen), Arnulf Skreslett, Olav Lillemo og Walter Fløtnes i gang med å montere hønsehuset. På Hemnesberget var det Torbjørn Skjæran, Egil Johannessen, Trond Rydsaa, Børge Gullesen og Egil Jenssen (ikke tilstede på bildet) som monterte hønsehuset.

Flott at så mange vil hjelpe til med dette, det blir til glede og hygge for mange, så tusen takk til disse driftige folkene.

Dette tiltaket er ett av flere som arbeidsgruppen for aktivitet og fellesskap (Leve hele livet) jobber med