Hemnes kommune opplyste 16.februar om 2 nye smittetilfeller av Covid-19, derav 1 importsmitte i kommunen. Dette dreide seg om to personer i samme husstand, og der en har vært på reise. Sistnevnte har vært i område med kjent spredning av mutert virus. Med kjennskap om dette og i påvente av avklaring fra Folkehelseinstituttet (FHI), har smittesporingsarbeidet hatt stort fokus og oppfølging mot et mulig mutert virus.

Kommuneoverlegen i Hemnes har i ettermiddag 23.2.21, fått bekreftet fra FHI at mistanken om at den tilreisende til kommunen som ble testet positivt 16/2.21 er smittet av den muterte Sør - Afrikanske virusvarianten av Covid-19.

Smittesporingsteamet har allerede vært i dialog med FHI og har fått veiledning angående videre tiltak, rettet mot videre isolasjon, testing og karantenetid. Vi kan opplyse om at de som er smittet har det bra.

Smittesporingsteamet har lagt ned et stort arbeid i denne situasjonen og status per i dag er at kommunen har kontroll over situasjonen. Det er samtidig gledelig at Smittesporingsteamet og arbeidet med Corona i Hemnes kommune, har fått ros fra FHI for sin håndtering av saken, noe som samtidig understreker at de tiltak som har vært iverksatt har hatt riktig fokus og prioritet. Dette dreier seg blant annet om stenging av barnehage på kort varsel samt utvidede karantenetiltak.