kofa
Faksimile fra Rana Blad, onsdag 30. Mai 2012

Oppslag i dagens Ranablad bygger på mail av 27.4.12 hvor Hamre arkitektkontor vurderer å klage Hemnes kommune inn for KOFA.

Prosjektet Hamre omtaler er ombygging for en elev ved Hemnesberget skole, ikke Bjerka barnehage.

I tillegg ble det henvist til tidligere erfaringer med Hemnes kommune.

Rådmannen ble intervjuet om henvendelsen fra Hamre. Svarene omhandlet prosjektet ved Hemnesberget skole.

Amund Eriksen
Rådmann i Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen
dir. tlf: 75 19 70 10
mob. 41 47 56 80
faks: 75 19 71 01