MRSA-smitten som ble påvist i en sykehjemsavdeling tidligere, er nå under kontroll. Alle pasientene har avlagt negative prøver. Det skal tas oppfølgingsprøver over en halvårsperiode fremover for å følge med om smitten dukker opp igjen. Personalet på avdeling Snytuva og på kommunens renholdsavdeling har gjort en fantastisk jobb med dette. Det har vært en krevende og vellykket prosess. Alle restriksjoner knyttet til besøk i avdelingen m.v. er nå opphevet.

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder