Møte i Rådet for likestilling av funksjonshemmede 19.03.13 utgår.

Dato for nytt møte vil det bli informert om senere.

Dette til orientering.