Møte i Helse- og Omsorgsutvalget 21.03.2013 er avlyst.