Det blir arrangert et møte i formannskapet før kommunestyremøtet 16.juni. 
Dette formannskapsmøtet begynner kl 09.00.

Kommunestyret 16. juni begynner kl 10.00.