Det foreligger et kommunestyrevedtak på at framtidig organisering av Helse- og omsorgstjenestene skal vurderes, og at det innen sommeren 2015 skal utarbeides en kommunedelplan for fagområdet.  I tillegg er som kjent kommunen inne i en omfattende økonomiprosess med betydelig utfordringer med å ta ned driften til et bærekraftig nivå.

Med bakgrunn i dette, har rådmannen bedt omsorgsenheten ta ansvar for å lede Helsetjenesten som en midlertidig ordning fram til ferdigstillelse av planen sommeren 2015.

Enhetsleder Helse er nå ute i ferie før han går av som pensjonist over nyttår. Det skal ikke tilsettes ny enhetsleder på dette tidspunktet, prosjektet skal håndteres innen Helse- og omsorgstjenestens eksisterende rammer. Dette ser vi på som både utfordrende og spennende, og vi er innstilt på å gjøre det beste ut av oppgaven.

Gerd Vaag har fått ansvaret for å lede Helse gjennom prosjektperioden. Hun kjenner til tjenesten fra tidligere. Hun har fra før ansvaret for Miljøtjenesten.

Dette gjelder Helse uten Barnevern, det er lagt til rådmannens stab. Det er assisterende rådmann som skal ha ansvaret for tjenesten. Dette er også en midlertidig ordning.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.


Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder

kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no

75197117/ 97899965