Rolf

Ass.rådmann/personalsjef Rolf Fjellestad er bedt av rådmannen om å ta stillingen som enhetsleder for den nye enheten «Helse og velferd». Dette inntil ny fast enhetsleder er på plass.

Rådmannen regner med at den nye enhetslederen er på plass innen utgangen av første halvår i 2017. Den nye enheten består av NAV, barnevernet og de ulike tjenestene som ligger innenfor helse. Enheten har tett innpå 50 medarbeidere.

Rolf Fjellestad vil ivareta funksjonene som assisterende rådmann og personalsjef, samtidig som han han fungerer som enhetsleder.