Nordland fylkeskommune.gif

Nå kan du søke om midler til arrangement i forbindelse med Grunnlovsjubileet neste år. 

-Vi ønsker å bidra til feiringen av 200-årsjubileet for grunnloven vår. Som et ledd i dette har vi satt av en søknadspott på 500 000 kroner til prosjekt- og arrangementsstøtte. Både organisasjoner, profesjonelle utøvere, festivaler og kommuner kan søke om midler til arrangement i Nordland i 2014, sier fylkesordfører Sonja A. Steen (Ap).

Kriteriene for å få støtte er:

  • Prosjektene skal ha fokus på demokrati, deltakelse, representasjon og likestilling
  • Tiltak rettet mot barn og unge gis særskilt prioritering
  •  Arrangement rettet mot innvandrere gis prioritet
  • Årlige arrangement som uansett gjennomføres, får normalt ikke støtte. Man må i så fall dokumentere tilleggskostnader knyttet til grunnlovsjubileet
  • Prosjektet har et fokus både på fortid og nåtid

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.nfk.no under «Aktivitetsmidler til grunnlovsjubileet».

Søknadsskjema for midlene finner du her 

Kontaktpersoner hos fylket er:
Geir Knutson, tel 75 51 75 46, epost: gk@nfk.no
Kristin Meland, tel 75 65 07 02, epost: kristin.meland@nfk.no

Les mer om Grunnlovsjubileet 1814-2014