Det vil være størst mulighet for støtte til tiltak som omfatter flere eller grupper av ungdom. Vi oppfordrer lag/foreninger og andre som ønsker å sette i gang rusforebyggende tiltak om å søke økonomisk støtte til dette.

Nærmere opplysninger får dere med å ta kontakt med Ketil Tverrå, tlf. 75197000.

Søknadsfrist for 1. halvår: 24. april 2010