hjertetre med gjerde.jpg (articlelarge).jpgMange pårørende til personer som sliter med rusmiddelavhengighet bruker mye tid og oppmerksomhet på den som har disse vanskene. Ofte blir belastiningene med å være pårørende så store at de selv får dårlig helse.

Hemnes kommune arrangerer, i samarbeid med Voksenpsykiatrisk poliklinikk (vop), Lærings- og Mestringssenteret ved Helgelandssykehuset, Rana kommune og Landsforbundet mot stoffmisbruk  kurs for pårørende til personer som sliter med rusmiddelavhengighet. I dette kurset settes det fokus på mestring for den som er pårørende og står i belastninger over tid.

Tema som spesielt blir tatt opp er; medavhengighet og grensesetting.

Pårørende i denne sammenheng er alle over 18 år som selv vil definere seg som pårørende til en som sliter med rusavhengighet (mor, datter, tante, nabo, osv).

Følg denne lenken for ytterligere informasjon og påmelding