Mye nedbør fører til at vannstanden i Røsvatn nærmer seg høyeste lovlige nivå. Nødvendig tapping blir dermed iverksatt i dag eller i morgen avhengig av nedbørsmengden. Tappingen vil vedvare så lenge nedbøren fortsetter.