Sykefraværet for Hemnes kommune viser en positiv utvikling. I oktober 2013 var fraværet 7,6% mot 10,3% i oktober 2012. Det er en nedgang på 26,2% fra 2012. Den gode tendensen fra 1. halvdel av året har fortsatt inn i andre halvdel av året, men det er fortsatt et stykke igjen til vi når målet på 7%.

Dette målet ble satt før kommunestyret bestilte utredning og iverksetting av vårt økonomiske omstillingsprosjekt. 

Vi ser at det jobbes godt mellom aktørene og dette gir resultater etter hvert. Totalt sett er rådmannen fornøyd med arbeidet og utviklingen.  Mer om nærværsprosjektet og sykefraværsarbeidet (oppsummering 1 - 3 kvartal), ligger som eget vedlegg.

Kontaktpersoner:
Amund Eriksen - rådmann – 41475680
Rolf Fjellestad   - ass.rådmann / personalsjef – 97099338
Synnøve Sjøfors -prosjektleder - 92292796