Stengningen skjer i forbindelse med arbeidene med sammenkobling av vann og avløpsledninger ved Hemnesberget omsorgssenter.

Arbeidene ved omsorgssenteret gjennomføres av firma Hugo Kvitnes AS og er planlagt ferdigstilt uke 49/2008.