Pga tørke og lite nedbør den siste tiden,  meldes det om lokalt stor skogbrannfare i store deler av Nordland. Hemnes brannvesen oppfordrer alle til å vise stor aktsomhet, og unngå bruk av åpen ild i denne perioden.

Bruk av kull og engangsgriller er også forbundet  med brannfare. Engangsgriller blir fort veldig varm ved bruk og må aldri settes direkte på tørt gress eller annet brennbart underlag. Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.

Vi minner om at det i perioden 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen, jfr Forebyggendeforskriften §8-2.

Sjekk også skogbrannfaren på:

http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

skogbrannplakat_300x424.jpg