NVE har i dag oppgradert snøskredvarselet for region Helgeland og region Svartisen til faregrad 5 - meget stor fare, gjeldende for lørdag 21.04.

Varslene er som følger:

Fylkesmannen har i dag gjennomført telefonmøte i Fylkesberedskapsrådet der NVE har orientert om situasjonen. Fylkesmannen har bedt kommunene om å forberede seg på en situasjon der det vil gå mange og til dels store snøras som vil påvirke infrastruktur, kommunale tjenester og i verste fall boligområder.

Dette er første gang NVE har tatt i bruk faregrad 5 ved et snøskredvarsel. Det må derfor påregnes at det går skred i områder der det til vanlig ikke går skred, og at store snøskred får lengre utløpssone enn det som er vanlig.

Dersom det skulle være nødvendig å iverksette særlig tiltak i Hemnes kommune, vil de bli varslet på våre nettsider og facebook-sider!

Oppdaterte vær- og snøskredvarsel vil være tilgjengelige i morgen formiddag og NVE vil gjøre en ny vurdering av situasjonen når disse varslene foreligger.