Hemnes kommune inviterer til  markering av 70 års frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen 8. mai

Sted:  Rådhuset i Korgen fredag 8. mai kl. 13.00

2015 er et historisk år. Vi markerer at det er 75 år siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen.
Våre veteraners innsats var viktige i kampen for å gjenvinne vår suverenitet.  
Veterandagen skal gi anerkjennelse til alle militære veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

Program:
Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir ønsker velkommen
Krigshandlingene i Hemnes v/museumsbestyrer Geir Valla
Kaffe og kaker

Alle er velkommen  -  og spesielt veteranene fra Hemnes.