brann.jpg

-At så mange hytter ikke har slokkeutstyr er alarmerende. Alle hytter skal være utstyrt med minst et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange, i tillegg til en røykvarsler i henhold til lovverket, sier Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef i Hemnes brannvesen.

Mange hytter ligger slikt til at det kan være vanskelig for brannvesenet å komme frem. I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte enn hva tilfelle er for en bolig. Dette innebærer at mange må være forberedt på  å slokke en eventuell brann på hytta selv.

-I avsidesliggende områder vil vi kanskje ikke komme frem før hytta er brent ned. Derfor oppfordrer vi alle hytteeiere å utstyre hytta godt med slokkeutstyr, slik at de står bedre rustet til å håndtere et branntilløp, sier Dambråten.

En undersøkelse om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i 2014. 1300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok i undersøkelsen, som blant annet viser at 5 prosent av alle landets hytter ikke har brannslokkeutstyr.

I påsken skal brannvesenets representanter ut å treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte» som viser gode brannforebyggende råd. Denne minihytten deles ut gratis og skal henges opp et sted på hytta. I minihytta er det også et batterimagasin og et røykvarslerbatteri. Her kan man alltid ha ett eller flere ekstra røykvarslerbatteri tilgjengelig, i fall man trenger å bytte.

-Vi håper å treffe mange hyttefolk på denne måten. Om eiere og brukere av hytter gir brannsikkerheten den oppmerksomheten den fortjener, kan vi kanskje unngå tragiske hyttebranner i vårt område, sier Dambråten.

Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner.

 • Anslag viser at verdier for over 330 millioner kroner gikk tapt i hyttebranner sist år.
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted er den klart vanligste brannårsaken.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta: 

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.
 • Test røykvarslere også en gang i året med røyk.
 • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.

Kontaktpersoner for pressen:
Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef i Hemnes brannvesen     Tlf: 480 36 420
Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening Tlf: 977 59 029
Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring  Tlf: 900 94 409