De senere dagene har mengden besøkende til badeplassen på Røssåauren vært stor. Kapasiteten på selve badestranden er stor, men antallet parkeringsplasser er begrenset. Det har til tider også vært en utfordring at besøkende ikke tar rede på søppelet etter seg. På søndag 4. juli var trafikken så stor at det sto parkert biler langs hele veien helt inn til gårdstunet,delvis på begge sider av veien,  noe som førte til problemer med og inn og utfart til badeplassen. Vi oppfordrer besøkende til å vise spesielt hensyn på dager med stor utfart. Gjerne samkjør med andre  (eller bruk sykkel) for å redusere biltrafikk, parker fornuftig, og vis hensyn til annen trafikk og til naboer på Røssåauren. Og ikke minst, hold plassen ryddig.